ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΕΒΤΕ

Σίδηρος Χάλυβας (ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΕΒΤΕ)

Όμιλος Eπιχειρήσεων AΦOI TPIΓΩNH

Σίδηρος - Xάλυβας

Το άρμα του Ομίλου εταιρειών ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ, είναι η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΣΙΔΗΡΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ» που δραστηριοποιείται στο χώρο του σιδήρου μπετόν και του σιδήρου εμπορίου καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς σε ότι αφορά τη διακίνηση και εμπορία του υλικού.

Επίσης, η Ανώνυμη αυτή Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική εταιρεία, ασχολείται με:

  • την επεξεργασία, κοπή και διαμόρφωση Σιδήρου
  • την κατασκευή, επισκευή και συναρμολόγηση Γερανογεφυρών και παντός είδους μηχανημάτων σχετικών με εργασίες Σιδήρου και Χαλυβουργικών προϊόντων
  • την ανέγερση οικοδομών
  • την εμπορία τσιμέντων, έτοιμου σκυροδέματος, οικοδομικών υλικών, κλπ.
  • την εμπορία, εισαγωγή και διάθεση βιομηχανικών ειδών
  • την κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση χώρου και θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων
  • την ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και η προσφορά κάθε είδους τουριστικών υπηρεσιών
  • τις εισαγωγές και εξαγωγές για εμπορία και μεταπώληση ή και ενοικίαση αυτοκινήτων και πλοίων και τη διάθεση των ανταλλακτικών αυτών.

Στεγάζεται στον Ασπρόπυργο σε μια έκταση 20.000 τ.μ. που διαθέτει γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί περί τα 70 άτομα μόνιμο προσωπικό και έχει συνεργασία με τουλάχιστον 200 ακόμα εξωτερικούς συνεργάτες και αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία μας διατηρεί μεγάλα αποθέματα για να καλύπτει πάντα έγκαιρα τις ανάγκες της όποιας ζήτησης της Αγοράς. Οι στεγασμένες αποθήκες μας έχουν συνολικό εμβαδόν 7.500τ.μ.

Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΣΙΔΗΡΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ» συνεργάζεται με όλα τα πιστοποιημένα εργοστάσια σε Ελλάδα και εξωτερικό - σύμφωνα με τις ελληνικές (ΕΛΟΤ) και διεθνείς (EURONORM, DIN, AFNOR, ASTM, BS) προδιαγραφές - και διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε πάντα όχι μόνο τα προϊόντα μας αλλά και όλες οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας να είναι άριστης ποιότητας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Όμιλος εφαρμόζει ένα πλήρως οργανωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο εξασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προτύπων, καθώς και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών.

Αναζήτηση

Κεντρικό μενού