Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος

Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος

Ποιότητες χάλυβα

B 500C (κατά ΕΛΟΤ 1421-3):Συγκολλήσιμος χάλυβας υψηλής αντοχής και ολκιμότητας με νευρώσεις.

B 500A (κατά ΕΛΟΤ 1421-2):Συγκολλήσιμος χάλυβας με νευρώσεις.

Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος παραδίδονται υπό τη μορφή:

 • Ευθύγραμμοι ράβδοι: Σε δέματα 2 τόνων και μήκους έως 14μ.
  (τυποποιημένα τα μήκη 12μ. και 14μ./διατίθενται κατά παραγγελία ειδικά μήκη από 2μ. έως 18μ.)
 • Ρόλοι: Με βάρος από 1.500 κιλά έως 3.000 κιλά.
 • Ηλεκτροσυγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα: Σε δέματα βάρους 500 κιλά έως 2.000 κιλά.

 

C:ΑΝΘΡΑΚΑΣ, S:ΘΕΙΟ, P:ΦΩΣΦΟΡΟΣ, N:ΑΖΩΤΟ, Ceq:ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΑΝΘΡΑΚΑ

Μπετόβεργες

 

 

Διατίθενται σε:

 • δέματα 2 τόνων
 • μήκους έως 14μ. (τυποποιημένα τα μήκη 12μ. και 14μ. / διατίθενται κατά παραγγελία ειδικά μήκη από 2μ. έως 18μ.)
 • κατά παραγγελία στις πιo κάτω ποιότητες:
  • DIN 488 (German Standard)
  • FeB 500 (EURONORM 80-85)
  • BS 4449 (British Standard)
  • ASTM 615A (American Standard)

 

 

Αναζήτηση

Κεντρικό μενού