Κουλούρες

Διατίθενται κουλούρες διαμετρήματος Φ8 έως και Φ20 και κουλούρες (χονδρόσυρμα) S220 (STAHL I) διαμετρήματος Φ5.5 έως και Φ14.

© 2015 Trigonis Group. All Rights Reserved. Designed by  ITmaker

Αναζήτηση

Κεντρικό μενού