Επεξεργασία και Διαμόρφωση Σιδήρου

ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΕΒΤΕ ΣΙΔΗΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ – STEEL SERVICE CENTER
Κέντρο επεξεργασίας χάλυβα 

Επεξεργασία και Διαμόρφωση Σιδήρου Προϊόντων Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος:

(Σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού (ΚΤΧ 2008), του Ελληνικού Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ω.Σ..) και του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ).

Τα κατασκευαστικά σχέδια και οι απαιτήσεις του Κανονισμού για τη μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, είναι οι βασικοί παράγοντες που ορίζουν την κοπή, την κάμψη και την εν γένει διαμόρφωση των χαλύβων οπλισμού.

Η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΕΒΤΕ Σίδηρος – Χάλυβας», πιστοποιημένη και κατά ISO 9001: 2008, ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που αφορούν στην οργάνωση, στον εξοπλισμό και στην τεχνική στελέχωση για την επεξεργασία και διαμόρφωση των προϊόντων χάλυβα και χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος. Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πελατών μας, δημιουργήσαμε, ένα ολοκληρωμένο κέντρο επεξεργασίας χάλυβα (Steel Service Center).

Το κέντρο επεξεργασίας χάλυβα της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΕΒΤΕ Σίδηρος – Χάλυβας» διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας (αυτόματα οχήματα κοπής, ψαλίδια, κουρμπαδόρους, robot, κ.λπ) για:

i) Κοπή: Τα μήκη τα οποία υπάρχουν στις προθήκες μας, προς διάθεση των συνεργείων είναι: ανά διατομή από Φ 10 έως και Φ 20 και σε μήκη από 3μ. έως και 7 μ. ανά 25 εκ., ενώ αυθημερόν καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των συνεργείων σε διατομές και μήκη πέραν των συγκεκριμένων.

ii) Κάμψη: Διαθέτουμε κατάλληλο εξοπλισμό, για την κάμψη των Χαλύβων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΚΤΧ2008). Η κάμψη γίνεται αποκλειστικά με μηχανικά μέσα, με χρήση κυλινδρικών στελεχών κάμψης (τυμπάνων), έτσι
ώστε το καμπύλο τμήμα της ράβδου να έχει σταθερή ακτίνα καμπυλότητας.

Η κάμψη των ράβδων οπλισμού γίνεται με μια ελάχιστη διάμετρο D τυμπάνου προκειμένου:

• να αποφεύγεται η ρηγμάτωση ή το σπάσιμο της χαλύβδινης ράβδου οπλισμού,
• να αποτρέπεται η ρηγμάτωση του σκυροδέματος στην περιοχή της καμπυλωμένης ράβδου λόγω των ισχυρών πιέσεων (τάσεις άντυγας) που αναπτύσσονται εκεί και
• να αποτρέπεται η έντονη μείωση της ολκιμότητας του οπλισμού.

Σύμφωνα με τον ΚΤΧ-2008:
• για ράβδους διαμέτρου Φ≤16mm απαιτείται τύμπανο με D≥3Φ και
• για ράβδους διαμέτρου Φ≥18mm απαιτείται τύμπανο με D≥6Φ.

Αναζήτηση

Κεντρικό μενού